اشتباه راهبردی شاه اردن در تعریف تروریسم

اشتباه راهبردی شاه اردن در تعریف تروریسم
شنبه 19 فروردين 1396 - 23:22

سخنگوى وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اتهامات پادشاه اردن به جمهورى اسلامى ایران در مصاحبه با یک روزنامه آمریکایى، این اظهارات را نسنجیده و سخیف توصیف کرد.

العالم - اردن

به گزارش مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه؛ بهرام قاسمی افزود: به نظر می رسد پادشاه اردن در تعریف تروریسم دچار یک اشتباه راهبردى و اساسی است و تعابیر به کار رفته در اظهارات ایشان به سادگی نشان دهنده بی مایه گی و عمق اندک نگاه وى به تحولات منطقه است. صواب آن است که ایشان در ابتدا به آمارهای رسمی منتشر شده از تروریست های اردنی که به داعش و دیگر گروههای خونریز و جاهل می پیوندند اندک توجه و نگاهی داشته باشد و سپس درباره ایران که در خط مقدم مبارزه با تروریسم و افراطی گری و برای تحکیم امنیت تمام منطقه تلاش و مجاهدت می کند، اظهار نظر نمایند.

قاسمى ضمن یادآورى مشکلات مستمرى که با جعل رژیم نامشروع صهیونیستى گریبانگیر جهان اسلام و کشورهاى منطقه شده است تأکید کرد: اعلام حمایت از امنیت این رژیم اشغالگر که عملاً به معناى ناامنى تمامی منطقه است و طرح قیاس هاى بى اساس و طنز آلود میان ایران و سرکردگان گروههاى تروریستى، آن هم از سوى پادشاه یک کشور عربى و اسلامى، شوربختانه گویاى وضعیت بغرنج و اسفباری است که این منطقه در آن به سر مى برد. بی شک بخش مهمی از وضعیت موجود منطقه نتیجه نگاه هاى اشتباه سیاستمداران برخى کشورها به روندهاى سیاسى و اتخاذ سیاست هاى مخرّب و غلطی است که در نهایت می تواند تمام منطقه را به ورطه ناامنى و بى ثباتى بیشتر سوق دهد. برای کمک به امنیت، ثبات و وحدت در منطقه بهتر آن است که ایشان نیز اندک زمانی را به مطالعه منطق، تاریخ و جغرافیای منطقه اختصاص دهند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها