کردستان عراق: سرنوشت مالکی زباله دان تاریخ است!

کردستان عراق: سرنوشت مالکی زباله دان تاریخ است!
چهارشنبه 10 خرداد 1396 - 00:43

سخنگوی رسمی رئیس منطقه کردستان عراق گفت، نوری مالکی معاون رئیس جمهوری این کشور، به حقوق مردم و رئیس کردستان تجاوز کرده و به خود اجازه داده تا حوادث را بر اساس سلیقه خود تحلیل کند

العالمعراق
امید صباح، سخنگوی رسمی رئیس منطقه کردستان، در بیانیه ای مدعی شد: مالکی به دشمنی با مردم کردستان عادت کرده است. وی افزود سرنوشت مالکی و کردهای وابسته به او، زباله دان تاریخی است.

صباح با ادامه اتهام زنی به مالکی وی را دلیل تضعیف امنیت عراق دانست و گفت بهتر بود وی  به زندگی خود پایان می داد یا از چشم مردم عراق پنهان می شد؛ زیرا وی موجب شد عراق در میان کشورهای بسیار فاسد قرار بگیرد؛ او نیمی ازبودجه عراق را در فساد و نیمی دیگر را برای تخریب کشور استفاده کرده است.

نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون در گفت وگو با روزنامه لبنانی الاخبار گفته بود: کردستان، منبع اطلاعات اسرائیل شده است. وی افزوده بود که در صورت لزوم باید مسعود بارزانی را با قدرت بر کنار کرد.
مالکی سیاست داخلی بارزانی را خشن، فرد گرا و فاقد وجهه قانونی دانست. وی افزود: بازرانی، کردستان را به روش عشیره ای و قبیله ای اداره می کند.
217

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها