مسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمان

دوشنبه 2 مرداد 1396 - 13:25
مسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمانمسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در کرمان

مسابقات کشوری ربات های جنگجوی حرفه ای در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان برگزار شد.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها