بحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویر

چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 16:35
بحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویربحران کم آبی در خراسان شمالی. تصاویر

با توجه به کاهش بارندگی در چند سال اخیر ، حفر چاه های غیر قانونی عمیق و همچنین آبیاری سنتی مزارع کشاورزی باعث کمبود آب در بسیاری از شهر ها و روستاهای منطقه کالی مانی شهر آشخانه و مهاجرت اکثر ساکنین روستاها به شهر های بزرگ شده است .بچه های روستا در حال بازی روی لاشه ی تانکر آبی که جنب روستا به زانو در آمده.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها