اعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویر

چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 17:17
اعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویراعزام نخستین گروه زائران خوزستان به سرزمین وحی‎. تصاویر

صبح امروز نخستین گروه زائران استان خوزستان به سرزمین وحی‎ از فرودگاه اهواز اعزام شدند

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها