زیارت خانه خدا. تصاویر

پنج‌شنبه 26 مرداد 1396 - 13:28
زیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویرزیارت خانه خدا. تصاویر

تصویر طواف زائران دور خانه خدا را نشان می دهد. حج یکی از امور عبادی و ارکان مهم اسلام و فرایض بزرگ است. مسلمانان با داشتن شرایطی مکلف هستند در دهه اول ماه ذی‌الحجه به مسجد الحرام در شهر مکه رفته و مجموعه‌ای از اعمال را به‌ جای آورند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها