مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر

چهارشنبه 1 شهريور 1396 - 18:31
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر
مرکز روانپزشکی رازی. تصاویر

بیماری روانی با تأثیر بر تفکر و رفتار باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در وی می‌شوند.

بیماری روانی با تأثیر بر تفکر و رفتار باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در وی می‌شوند. علت بیماری‌های روانی به خوبی شناخته نشده است ولی آنچه مسلم است این است که عوامل ژنتیک، استرس‌های مختلف و نوع تعامل فرد با دیگران در ایجاد یا بروز آنها مؤثر است. افسردگی، اضطراب، وسواس و ... از جمله این اختلالات هستند.مصرف مواد مخدر جدید نیز عوارض روانی دارد.مرکز روانپزشکی رازی ، قدیمی ترین بیمارستان روانی کشور در سال ۱۲۹۷ تاسیس گردید.این مرکز همچنان به کمک خیرین نیاز دارد

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها