آتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآباد

چهارشنبه 8 شهريور 1396 - 11:14
آتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآبادآتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآباد

آتش سوزی حدود 20هکتار از جنگلهای بلوط روستای کرآباد از توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان که از ساعت 18 روز دوشنبه آغاز شده بود با تلاش اقشار مختلف مردم و نیروهای منابع طبیعی شهرستان سروآباد عصر روز سه شنبه مهار شد.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها