اردوی جهادی در مناطق زلزله زده خراسان رضوی. تصاویر

شنبه 11 شهريور 1396 - 17:16
اردوی جهادی در مناطق زلزله زده خراسان رضوی. تصاویراردوی جهادی در مناطق زلزله زده خراسان رضوی. تصاویراردوی جهادی در مناطق زلزله زده خراسان رضوی. تصاویراردوی جهادی در مناطق زلزله زده خراسان رضوی. تصاویراردوی جهادی در مناطق زلزله زده خراسان رضوی. تصاویراردوی جهادی در مناطق زلزله زده خراسان رضوی. تصاویراردوی جهادی در مناطق زلزله زده خراسان رضوی. تصاویراردوی جهادی در مناطق زلزله زده خراسان رضوی. تصاویراردوی جهادی در مناطق زلزله زده خراسان رضوی. تصاویراردوی جهادی در مناطق زلزله زده خراسان رضوی. تصاویراردوی جهادی در مناطق زلزله زده خراسان رضوی. تصاویراردوی جهادی در مناطق زلزله زده خراسان رضوی. تصاویراردوی جهادی در مناطق زلزله زده خراسان رضوی. تصاویراردوی جهادی در مناطق زلزله زده خراسان رضوی. تصاویر

بیش از 800 نفر از دانشجویان دانشگاه های خراسان رضوی در غالب طرح اردوهای جهادی جهت بازسازی مناطق زلزله زده و انجام معاینات پزشکی شرکت کرده اند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها