رفتار عجیب خلبانان آمریکایی قبل از پرواز !

رفتار عجیب خلبانان آمریکایی قبل از پرواز !
دوشنبه 13 شهريور 1396 - 03:58

معیارها و ویژگی ظاهری فرودگاه های نظامی روسی و آمریکایی بسیار متفاوت و رفتار خلبانان نظامی دو کشور قبل از پرواز برای یکدیگر تعجب آور است.

العالم – گوناگون

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از روسیا الیوم  برای خلبانان روسی و آمریکایی به طورکلی علاوه بر معیارها و ویژگی های ظاهری، معیارهایی نیز وجود دارد که خروج از آن معیارها باعث توبیخ یا حتی انفصال از خدمت منجر می شود.

خلبان های آمریکایی قبل از پرواز روی زمین باند فرودگاه راه می روند و هرگونه خاشاک، شن و ماسه، چوب کبریت یا فیلتر سیگار را از روی زمین جمع می کنند تا مبادا به داخل موتر هواپیمایشان کشیده شود.

این درحالی است که خلبانان نظامی روس وقتی از آنها درباره این حساسیت خلبانان آمریکایی سوال می شود،  می گویند: هواپیمای جنگی که با ذرات شن و ماسه دچار مشکل شود، هواپیما نیست، پس این خلبان ها در زمان جنگ چکار خواهند کرد؟

آنها می گویند: هواپیماهای روسی از روی باند پرواز می کنند و موتورهایشان به نحوی پوشانده شده است تا ماسه و شن زمین باند را به داخل نکشند.

از سوی دیگر خلبان های آمریکایی نیز از این که خلبانان روسی به سادگی و بدون کمک، هواپیماهای جنگی خود را به پرواز در می آورند تعجب می کنند.

نکته جالب توجه فرودگاه های روسیه از نظر خلبانان آمریکایی، بیابانی و طبیعی بودن آن است به گونه ای که در این فرودگاه ها گیاه می‌روید و پرنده ها در آسمان آن پرواز می کنند بدون این که خلبانان روسی نگرانی داشته باشند.

نکته مهم تر این که خلبانان آمریکایی تاکید می کنند که هواپیماهای روسی ساخته شده اند که تانک پرنده باشند و هواپیماهای آمریکای ساخته شده اند تا از نظر دقیق و حساس بودن، ساعت پرنده باشند.

امری که باعث طرح این سوال می شود که آقای خلبان! کدام یک برای تو بهتر است: سوار تانک پرنده شوی یا ساعت پرنده ای که ستاره ها آن را در آغوش می‌گیرند؟

213

پربیننده ترین خبرها