افتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویر

شنبه 18 شهريور 1396 - 21:00
افتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویرافتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویرافتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویرافتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویرافتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویرافتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویرافتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویرافتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویرافتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویرافتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویرافتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویرافتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویرافتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویرافتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویرافتتاحیه مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا در شیراز + تصاویر

مراسم افتتاحیه چهل و پنجمین دوره مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا شامگاه جمعه در ورزشگاه بعثت شیراز برگزار شد

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها