اولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدا

يکشنبه 19 شهريور 1396 - 11:11
اولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدااولین تصاویر از خسارت طوفان مهیب «ایرما» در فلوریدا

طوفان «ایرما» پس از درنوردیدن بخش‌هایی از کوبا به جنوب شرقی آمریکا و ایالت فلوریدا رسید؛ طوفانی که مقامات آمریکایی پیش از آغاز آن درباره شدت آن هشدار داده بودند. در حال حاضر سرعت بادهای ناشی از طوفان ایرما 193 کیلومتر بر ساعت است، برق بیش از 170 هزار مشترک اعم از منزل مسکونی و شرکت و سازمان در ایالت فلوریدا قطع شده است.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها