افتتاحیه پنجمین مرحله رالی بین المللی خاورمیانه در شیراز + تصاویر

پنج‌شنبه 23 شهريور 1396 - 14:22
افتتاحیه پنجمین مرحله رالی بین المللی خاورمیانه در شیراز + تصاویرافتتاحیه پنجمین مرحله رالی بین المللی خاورمیانه در شیراز + تصاویرافتتاحیه پنجمین مرحله رالی بین المللی خاورمیانه در شیراز + تصاویرافتتاحیه پنجمین مرحله رالی بین المللی خاورمیانه در شیراز + تصاویرافتتاحیه پنجمین مرحله رالی بین المللی خاورمیانه در شیراز + تصاویرافتتاحیه پنجمین مرحله رالی بین المللی خاورمیانه در شیراز + تصاویرافتتاحیه پنجمین مرحله رالی بین المللی خاورمیانه در شیراز + تصاویرافتتاحیه پنجمین مرحله رالی بین المللی خاورمیانه در شیراز + تصاویرافتتاحیه پنجمین مرحله رالی بین المللی خاورمیانه در شیراز + تصاویرافتتاحیه پنجمین مرحله رالی بین المللی خاورمیانه در شیراز + تصاویرافتتاحیه پنجمین مرحله رالی بین المللی خاورمیانه در شیراز + تصاویرافتتاحیه پنجمین مرحله رالی بین المللی خاورمیانه در شیراز + تصاویرافتتاحیه پنجمین مرحله رالی بین المللی خاورمیانه در شیراز + تصاویر

مراسم افتتاحیه پنجمین مرحله رالی بین المللی خاورمیانه (رالی مرگ) شامگاه چهارشنبه در شیراز برگزار شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها