25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر

شنبه 25 شهريور 1396 - 18:23
25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر25 شهریور 1357 - زلزله در طبس + تصاویر

25 شهریور 1357- زمین لرزه ای به بزرگی 7.7 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر)، شهرستان های جنوب خراسان به ویژه طبس را به لرزه درآورد. در آمارهای متفاوت، تلفات این زلزله بین 19 تا 25 هزار نفر اعلام شده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها