تصاویر اختصاصی العالم از وضعیت تاسف بار مسلمانان میانماری در اردوگاه های بنگلادش

يکشنبه 26 شهريور 1396 - 09:56
تصاویر اختصاصی العالم از وضعیت تاسف بار مسلمانان میانماری در اردوگاه های بنگلادشتصاویر اختصاصی العالم از وضعیت تاسف بار مسلمانان میانماری در اردوگاه های بنگلادشتصاویر اختصاصی العالم از وضعیت تاسف بار مسلمانان میانماری در اردوگاه های بنگلادشتصاویر اختصاصی العالم از وضعیت تاسف بار مسلمانان میانماری در اردوگاه های بنگلادشتصاویر اختصاصی العالم از وضعیت تاسف بار مسلمانان میانماری در اردوگاه های بنگلادشتصاویر اختصاصی العالم از وضعیت تاسف بار مسلمانان میانماری در اردوگاه های بنگلادشتصاویر اختصاصی العالم از وضعیت تاسف بار مسلمانان میانماری در اردوگاه های بنگلادشتصاویر اختصاصی العالم از وضعیت تاسف بار مسلمانان میانماری در اردوگاه های بنگلادشتصاویر اختصاصی العالم از وضعیت تاسف بار مسلمانان میانماری در اردوگاه های بنگلادشتصاویر اختصاصی العالم از وضعیت تاسف بار مسلمانان میانماری در اردوگاه های بنگلادشتصاویر اختصاصی العالم از وضعیت تاسف بار مسلمانان میانماری در اردوگاه های بنگلادش

در این خبر تصاویری از وضعیت تاسف بار مسلمانان میانماری در اردوگاه های بنگلادش را مشاهده می کنید.

العالم _ آسیا 

کشتار مسلمانان در میانمار امروز مصداق بارز جنایت علیه بشریت است و سکوت مجامع بین المللی و دولتهای دنیا در مقابل چنین جنایتی مهر تائیدی بر این جنایات است. 

در این خبر تصاویری از وضعیت تاسف بار مسلمانان میانماری در اردوگاه های بنگلادش را مشاهده می کنید.

تصاویر از معین مقامی

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها