استقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویر

پنج‌شنبه 13 مهر 1396 - 15:28
استقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویراستقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه + تصاویر

مراسم استقبال از پیکرهای 119 شهید تازه تفحص شده در شلمچه صبح امروز پنجشنبه با حضور گسترده مردم برگزار شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها