شورشیان سودان جنوبی‎

يکشنبه 23 مهر 1396 - 10:03
شورشیان سودان جنوبی‎شورشیان سودان جنوبی‎شورشیان سودان جنوبی‎شورشیان سودان جنوبی‎شورشیان سودان جنوبی‎شورشیان سودان جنوبی‎شورشیان سودان جنوبی‎شورشیان سودان جنوبی‎شورشیان سودان جنوبی‎شورشیان سودان جنوبی‎شورشیان سودان جنوبی‎شورشیان سودان جنوبی‎شورشیان سودان جنوبی‎شورشیان سودان جنوبی‎شورشیان سودان جنوبی‎شورشیان سودان جنوبی‎

از زمانی که در سال ۲۰۱۳، رئیس جمهوری سودان جنوبی، معاون خود را به طراحی یک کودتا علیه دولتش متهم کرد، این کشور تازه تاسیس آفریقایی دچار دو دستگی و جنگ داخلی شده است.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها