درگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیر

سه شنبه 25 مهر 1396 - 13:03
درگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیردرگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیر

مردم و معترضان در کشمیر ضمن سر دادن شعار هایی علیه نیروهای اشغالگر هند و پرتاب سنگ به سوی آنها ، خواستار خروج اشغالگران از کشمیر شدند.نیروهای امنیتی و پلیس هند نیز با حمله به سوی مردم و شلیک گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک آور به معترضین حمله کردند. در این درگیری ها تعدادی از مردم زخمی و تعدادی دستگیر شدند.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها