دکتری افتخاری برای هیلاری کلینتون

چهارشنبه 26 مهر 1396 - 10:54
دکتری افتخاری برای هیلاری کلینتوندکتری افتخاری برای هیلاری کلینتوندکتری افتخاری برای هیلاری کلینتوندکتری افتخاری برای هیلاری کلینتوندکتری افتخاری برای هیلاری کلینتون

یک دانشگاه در بریتانیا به نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری امریکا دکتری افتخاری اعطا کرد. دانشگاه سوانسی بریتانیا به هیلاری کلینتون به خاطر اقداماتش در راستای حقوق خانواده و کودکان مدرک دکترای افتخاری اعطا کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها