نجات باورنکردنی بزهای کوهی از چنگ شکارچیان

چهارشنبه 3 آبان 1396 - 11:12
نجات باورنکردنی بزهای کوهی از چنگ شکارچیاننجات باورنکردنی بزهای کوهی از چنگ شکارچیاننجات باورنکردنی بزهای کوهی از چنگ شکارچیاننجات باورنکردنی بزهای کوهی از چنگ شکارچیاننجات باورنکردنی بزهای کوهی از چنگ شکارچیاننجات باورنکردنی بزهای کوهی از چنگ شکارچیاننجات باورنکردنی بزهای کوهی از چنگ شکارچیاننجات باورنکردنی بزهای کوهی از چنگ شکارچیاننجات باورنکردنی بزهای کوهی از چنگ شکارچیان

شاید موقعیت نادری باشد که از سه طرف شکارچیان در کمین باشند و در نهایت نیز هیچ یک نتوانند به هدف خود دست یابند؛ اتفاقی که یک عکاس حیات وحش شانس آن را داشت که آن را ببیند و عکاسی کند.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها