گشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویر

شنبه 6 آبان 1396 - 19:47
گشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویرگشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها + تصاویر

بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها روز شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در مصلای امام خمینی(ره) تهران بطور رسمی آغاز به کار کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها