کشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویر

دوشنبه 15 آبان 1396 - 19:19
کشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویرکشف و ضبط 11 میلیون لوح فشرده غیرمجاز + تصاویر

تعداد 11 میلیون لوح فشرده (CD و DVD) غیرمجاز و غیراخلاقی طی 48 ساعت گذشته در تهران توسط پلیس کشف، ضبط و معدوم شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها