دیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سه شنبه 16 آبان 1396 - 14:09
دیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ژنرال قمرجاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان با امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و گفتگو کرد.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها