کره جنوبی / ادامه اعتراضات مردمی علیه سفر ترامپ به سئول + تصاویر

چهارشنبه 17 آبان 1396 - 19:06
کره جنوبی / ادامه اعتراضات مردمی علیه سفر ترامپ به سئول + تصاویر
کره جنوبی / ادامه اعتراضات مردمی علیه سفر ترامپ به سئول + تصاویر
کره جنوبی / ادامه اعتراضات مردمی علیه سفر ترامپ به سئول + تصاویر
کره جنوبی / ادامه اعتراضات مردمی علیه سفر ترامپ به سئول + تصاویر
کره جنوبی / ادامه اعتراضات مردمی علیه سفر ترامپ به سئول + تصاویر
کره جنوبی / ادامه اعتراضات مردمی علیه سفر ترامپ به سئول + تصاویر
کره جنوبی / ادامه اعتراضات مردمی علیه سفر ترامپ به سئول + تصاویر
کره جنوبی / ادامه اعتراضات مردمی علیه سفر ترامپ به سئول + تصاویر
کره جنوبی / ادامه اعتراضات مردمی علیه سفر ترامپ به سئول + تصاویر
کره جنوبی / ادامه اعتراضات مردمی علیه سفر ترامپ به سئول + تصاویر
کره جنوبی / ادامه اعتراضات مردمی علیه سفر ترامپ به سئول + تصاویر
کره جنوبی / ادامه اعتراضات مردمی علیه سفر ترامپ به سئول + تصاویر
کره جنوبی / ادامه اعتراضات مردمی علیه سفر ترامپ به سئول + تصاویر
کره جنوبی / ادامه اعتراضات مردمی علیه سفر ترامپ به سئول + تصاویر

صدها نفر از مردم کره جنوبی برای چندمین بار در سه روز گذشته، علیه مواضع تند وجنگ طلبانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به این کشور سفر کرده است، به خیابان ها ریختند و سیاست های او را مورد انتقاد قرار دادند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها