انتقال مجروحین زلزله کرمانشاه به تهران + تصاویر

دوشنبه 22 آبان 1396 - 17:59
انتقال مجروحین زلزله کرمانشاه به تهران + تصاویرانتقال مجروحین زلزله کرمانشاه به تهران + تصاویرانتقال مجروحین زلزله کرمانشاه به تهران + تصاویرانتقال مجروحین زلزله کرمانشاه به تهران + تصاویرانتقال مجروحین زلزله کرمانشاه به تهران + تصاویرانتقال مجروحین زلزله کرمانشاه به تهران + تصاویرانتقال مجروحین زلزله کرمانشاه به تهران + تصاویر

تصاویر انتقال مجروحان زلزله شب گذشته کرمانشاه به تهران را نشان می دهد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها