اهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگان

دوشنبه 22 آبان 1396 - 14:12
اهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگاناهدای خون توسط شهروندان تهرانی برای کمک به زلزله‌زدگان

تصاویر حضور شهروندان تهرانی برای اهداء خون در سازمان انتقال خون، به آسیب دیدگان زلزله در غرب کشور را نشان می دهند. گروه خونی O منفی از بیشترین نیازها اعلام شده است.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها