ارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاه

چهارشنبه 24 آبان 1396 - 11:21
ارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاهارسال کمک های استانها برای زلزله زدگان استان کرمانشاه

نخستین محموله کمک های مردمی شهر اصفهان برای شهروندان زلزله زده غرب کشور، سه شنبه شب به استان کرمانشاه ارسال شد. مردم سراسر کشور روز سه شنبه اقدام به ارایه کمک های خود به زلزله زدگان استان کرمانشاه کردند.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها