اولین تصاویر از وقوع انفجار در چین

يکشنبه 5 آذر 1396 - 09:55
اولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چیناولین تصاویر از وقوع انفجار در چین

انفجار مهیب در شهر بندری «نینگبو» چین با حداقل ۲ کشته و ۳۰ زخمی؛ علت حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات پلیس در این زمینه آغاز شده است.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها