زیبایی‌های آسمان ارومیه در شب

چهارشنبه 20 دی 1396 - 11:27
زیبایی‌های آسمان ارومیه در شبزیبایی‌های آسمان ارومیه در شبزیبایی‌های آسمان ارومیه در شبزیبایی‌های آسمان ارومیه در شبزیبایی‌های آسمان ارومیه در شبزیبایی‌های آسمان ارومیه در شبزیبایی‌های آسمان ارومیه در شبزیبایی‌های آسمان ارومیه در شبزیبایی‌های آسمان ارومیه در شبزیبایی‌های آسمان ارومیه در شبزیبایی‌های آسمان ارومیه در شبزیبایی‌های آسمان ارومیه در شب

زیبایی‌های شبانگاهی آسمان در مناطق تاریک و به دور از آلودگی های شهری قابل رویت بوده و با وجود گسترش شهرنشینی در زمان حاضر، جلوه هایی زیبا و دیدنی را به نمایش می گذارد.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها