محو رژيم هاي مستبد، ماموريت انقلاب هاي عربي

سه شنبه 10 اسفند 1389 - 04:55

دبيرکل سابق کنگره ملي عربي، محو رژيم هاي مستبد و ديکتاتوري و جايگزيني نظام هاي مردمي را ماموريت مشترک انقلاب هاي مردمي در کشورهاي عربي عنوان کرد." خالد السفياني " روز سه شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم ، گفت: انقلاب هاي کنوني مردم دربسياري از کشورهاي عربي ، نه فقط سران رژيم هاي حاکم دراين کشورها بلکه خود اين رژيم ها را هدف قرار داده است.السفياني اظهار داشت: انقلاب هاي تونس و مصر عليرغم سرنگوني سران اين دو رژيم يعني زين العابدين بن علي و حسني مبارک، همچنان ادامه دارد.

دبيرکل سابق کنگره ملي عربي، محو رژيم هاي مستبد و ديکتاتوري و جايگزيني نظام هاي مردمي را ماموريت مشترک انقلاب هاي مردمي در کشورهاي عربي عنوان کرد." خالد السفياني " روز سه شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم ، گفت: انقلاب هاي کنوني مردم دربسياري از کشورهاي عربي ، نه فقط سران رژيم هاي حاکم دراين کشورها بلکه خود اين رژيم ها را هدف قرار داده است.السفياني اظهار داشت: انقلاب هاي تونس و مصر عليرغم سرنگوني سران اين دو رژيم يعني زين العابدين بن علي و حسني مبارک، همچنان ادامه دارد.وي افزود: اين مساله نشان مي دهد که اين انقلاب ها فقط سران رژيم ها را هدف قرار نداده اند بلکه رژيم حاکم را با همه ارکان و سياست ها و شخصيت هاي آن هدف قرار داده است.السفياني افزود: مشخصه بارز انقلاب هاي تونس و مصر ، اين است که ثابت کرد ملت ها قادرند هرآنچه را مي خواهند تحقق بخشند و ديگر امکان فريب مردم وجود ندارد و مانند گذشته نمي توان خواسته هاي مردم را دور زد.وي براهميت سر وسامان گرفتن اوضاع درمصر و تونس به نفع مردم و انقلاب و تسريع در تشکيل دولت ملي منتخب تاکيد کرد و گفت: نبايد به کساني که تلاش مي کنند رژيم سابق را با چهره هاي متفاوت و به شيوه هاي جديد به روي کار بياورند، اجازه داد به هدف خود برسند.دبيرکل سابق کنگره ملي عربي شيوه مسالمت آميز و متمدنانه انقلاب هاي بي سابقه مصر و تونس را تحسين کرد و از مسوولان کنوني اين دو کشور خواست که بدون خشونت و خونريزي به شکل مسالمت آميز و متمدنانه خواسته هاي مردم از انقلاب از جمله آزادي زندانيان و لغو وضعيت فوق العاده و تشکيل دولت منتخب را تحقق بخشند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها