درخواستها براي سرنگوني ديکتاتور يمن شدت مي گيرد

يکشنبه 14 فروردين 1390 - 11:54

نماينده پارلمان يمن تاکيد کرد پافشاري ديکتاتور اين کشور براي باقي ماندن در قدرت، موجب شدت گرفتن اصرار مردم براي سرنگوني او مي شود.

نماينده پارلمان يمن تاکيد کرد پافشاري ديکتاتور اين کشور براي باقي ماندن در قدرت، موجب شدت گرفتن اصرار مردم براي سرنگوني او مي شود. "شوقي القاضي" عصر يکشنبه درگفت وگو با شبکه العالم اظهار داشت: پافشاري ديکتاتور يمن براي باقي ماندن در قدرت موجب افزايش درخواستها براي سرنگوني او خواهد شد، زيرا مردم يمن دربرابر کسي قرار دارند که براي باقي ماندن در قدرت، همه چيز حتي کشور يمن را قرباني خواهد کرد. شوقي القاضي، تظاهرات روز جمعه طرفداران صالح را بيانگر ترس و نگراني کساني دانست که مي خواهند به هروسيله اي در قدرت باقي بمانند. وي افزود: تظاهرات روز جمعه توسط کساني برگزار شد که همچنان اميدوارند عبدالله صالح در قدرت باقي بماند، زيرا از افشاي پرونده هاي فساد خود بيمناکند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها