همايش عمليات رواني و رسانه در تهران

يکشنبه 19 مهر 1388 - 18:59

تهران - خبرنگار العالم - " بودن يا نبودن مساله اين است " اين مقوله در جهان کنوني که رقابت رسانه اي بر آن حاکم است ، بيش از هر زمان ديگري جلوه گر شده است. رسانه ها اخيرا توانسته اند برخي نظام ها را براندازند و به تاسيس نظام هايي جديد منجر شوند. در ميان سقوط و فشارها ، رسانه ها به سمت ايجاد فضايي حرکت مي کنند که ممکن است با آنچه در واقعيت ميدان وجود دارد، مغاير باشد. در اين ميان همايش عمليات رواني و رسانه به بررسي اين مساله پرداخته شد زيرا انقلاب اسلامي ايران خود را يکي از اهداف مانورهاي خارجي در اين خصوص مي داند. آقاي " محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري اسلامي ايرن در اين زمينه گفت: تبليغات رسانه اي و جنگ رواني از مهمترين ابزار قدرت هاي استکباري براي مقابله با ايران است و اين مساله تازه اي نيست. رييس جمهوري افزود:جنگ واقعي، جنگ رسانه اي است که بسيار قوي تر از پايگاه هاي اتمي، موشک ها و بمب هاست. طرف هاي مقابل ايران، رسانه هاي آن را به دقت زير نظر دارند زيرا شعارها و شايد برنامه هاي ايران چالشي براي آنها به شمار مي رود. با توجه به اينکه روي آوردن به استفاده از زور ممکن است ، ماموريت در مقابل ايران را دشوار مي کند، پس رويکرد به سوي راه حل هاي ديگر از جمله جنگ رسانه اي به گزينه جايگزين تبديل مي شود. آقاي "علي لاريجاني " رييس مجلس شوراي اسلامي ايران نيز گفت: آنها وقتي جايگاه ايران را در منطقه ديدند موضوع توازن در منطقه را مطرح کردند در همين راستا اعمال فشار در چارچوب برناهم هسته اي ايران را افزايش دادند تا بتوانند معادلات منطقه را بر هم بزنند به طوري که موضوع هسته اي تا مدت هاي مديد محور رسانه هاي غربي بود و هدف از آن تثبيت اين موضوع در افکار عمومي بود. از اينجاست که جنگ رواني و رسانه اي آغاز مي شود ، مساله در آغاز ساده مي نمايد اما کافي ست يک دکمه کنترل را فشار دهيم تا جهاني به روي ما گشوده شود که در اکثر مواقع مخاطب آن " احساسات " است. زبان و تصوير دو مدخل ورود به ذهن مخاطب هستند و شخص را در شکل دهي جهان بيني مدنظر خويش اداره مي کنند. "مسعود جزايري " دبيرکل همايش عمليات رواني و رسانه که در محل مرکز همايش هاي صدا و سيما برگزار شد، گفت: جمهوري اسلامي و جهان اسلام بايد از تهديد نرم به عنوان فرصتي براي رساندن پيام و ارزش هاي اسلام بهره ببرند. وي افزود: توانمندي هاي ما فراوان است و بايد بيش از گذشته با رويکردي جديد و روشن از آنها بهره ببريم. به نظر مي رسد ميدان هاي جنگ در جهان معاصر تغيير شکل داده است و از رويارويي مستقيم به عرصه هايي منتقل شده است که هزينه هاي آن به اندازه نتيجه اي که به بار مي آورند، اهميت ندارد. جنگ نرم؛ جنگ رواني و رسانه اي اصطلاحاتي جديدند که جاي اصطلاحات سنتي در تغيير نظام ها را گرفته اند. امروزه نه سلاح و نه اقتصاد کارايي سلاح رسانه را ندارند زيرا اين سلاح مدرن قادر است وارد خانه هاي ما شود چه بخواهيم و چه نخواهيم. نور الدين الدغير/ العالم /تهران / ايران

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها