پادشاه بحرين مسئول مستقيم سرکوب معترضان است

دوشنبه 23 اسفند 1389 - 12:07

عضو شوراي حقوق بشر بحرين حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه اين کشور را مسئول مستقيم سرکوب معترضان دانست."عباس العمران " در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت مسئوليت مستقيم سرکوب معترضان بحريني به دوش حمد بن عيسي حاکم اين کشور و پسر او سلمان به عنوان فرماندهان ارتش است ؛ زيرا آنها دستور دادند که به تظاهرکنندگان تيراندازي شود.وي افزود : شوراي عالي دفاع متشکل از عضو از افراد خاندان حاکم نيز مسئول سرکوب معترضان به شمار مي رود.تاکنون در سرکوب معترضان بحريني شمار زيادي از مردم اين کشور که خواستار حقوق قانوني خود هستند کشته و زخمي شده اند.

عضو شوراي حقوق بشر بحرين حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه اين کشور را مسئول مستقيم سرکوب معترضان دانست."عباس العمران " در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت مسئوليت مستقيم سرکوب معترضان بحريني به دوش حمد بن عيسي حاکم اين کشور و پسر او سلمان به عنوان فرماندهان ارتش است ؛ زيرا آنها دستور دادند که به تظاهرکنندگان تيراندازي شود.وي افزود : شوراي عالي دفاع متشکل از عضو از افراد خاندان حاکم نيز مسئول سرکوب معترضان به شمار مي رود.تاکنون در سرکوب معترضان بحريني شمار زيادي از مردم اين کشور که خواستار حقوق قانوني خود هستند کشته و زخمي شده اند.عباس العمران اظهار داشت پادشاه ، اعضاي شوراي دفاع و همچنين رئيس دستگاه اطلاعاتي که وابسته به خاندان حاکم است درباره سياست هاي کشور در زمينه هاي اقتصاد ، امنيت ، توزيع ثروت و ديگر مسائل تصميم گيري مي کنند.وي تاکيد کرد بحريني ها و فعالان حقوقي اعضاي اين باند را به عنوان جنايتکاران جنگي که مرتکب قتل ، شکنجه و اقدامات غيرانساني عليه مردم بحرين شده اند ، همواره تحت پيگرد قرار خواهند داد.

پربیننده ترین خبرها