اسرائیل وحادثه تاسیسات هسته ای نطنز

اسرائیل وحادثه تاسیسات هسته ای نطنز
يکشنبه 15 تير 1399 - 20:57

العالم ـ ایران
خبر:
درحالی که وقوع حادثه درتاسیسات هسته ای نطنز درهمان ساعات اولیه رسانه ای شد ودرشرایطی که مقامات ایرانی اعلام کردند علت حادثه دقیقا مشخص شده است اما همچنان اعلام رسمی ان را به اینده موکول کردند تادرسایه استفاده اززمان بیشتر تصمیمی راهبردی دراین خصوص اتخاذ وعملیاتی شود
تحلیل:
-درواکنش به این مساله رسانه های عموما صهیونیستی یا وابسته به اسرائیل کوشیدند تا برفرضیه انتساب این اقدام به اسرائیل اصرار کنند والبته مقامات رسمی اسرائیل ترجیح دادند دراین خصوص سکوت پیشه کنند.حداقل منفعت برای این رویکرد دوگانه برای صهیونیستها این بود که ازسویی مسئولیت ماجرا را رسماعهده دار نشوند واز دیگر سو گونه ا ی تبلیغ درخصوص توانمندیهای خود را بدون صرف هزینه والبته اززبان دیگران صورت دهند وبلاخره وازسویه سوم ازاقدامات متقابل وتلافی جویانه ایران درامان بمانند
-درعین حال ودرفضای موجود اسرائیل با هدف بزرگنمایی قدرت خود کوشید تا درسایه سکوت دراین ماجرا صحنه را بشکلی جلوه دهد که احساس شود کلیه اتفاقات این روزها درایران ازجمله مساله پارچین،زرگان ،کارون و...بگونه ای حاصل قدرتنمایی صهیونیستهاست این درحالی است که برخلاف تصور ومحاسبه چنین توفیقی رای این رژیمحاصل نشد
-برخی تحلیلگران معتقدند درکنار ادعاهاوالبته اظهار نظرهای پرحجم رسانه ای انچه تقویت فرضیه دست داشتن اسرائیل درماجرای نطنز را تقویت میکند توجه به خشم این رژیم ازتوانمندیهای هسته ای ایران ازیکسو وسابقه ابراز این خشم درمواردی چون ترور دانشمندان هسته ای ایرانی وسند سازی کذب برای اژانس بین المللی انرژی و..است
-برخی ازتحلیلگران هم براین باورند که اسرائیل ازان جهت میتواند عامل حادثه نطنز باشد که ازحضور رزمندگان محور مقاومت درهمه مرزهای زمینی اش درسوریه ،لبنان وفلسطین بشدت نگران وخشمگین است وبا این اقدام خواسته است زمین مقابله با ایران راازمرزهایش به داخل جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد
-استفاده سوئ حداکثری از شرایط جهانی درسایه تحریمها،مساله دلمشغولی جهانی به کرونا وبلاخره مواضع متشتت اصحاب توافق هسته ای ایران ،ازدیدگاه دیگر تحلیگران میتواند به تقویت فرضیه دست داشتن اسرائیل درماجرای نطنز منجر شود.این دسته ازتحلیلگران معتقدند اسرائیل با این اقدام درنگاهی حداقلی کوشش میکند تادرکنار امریکا مانع ازرفع تمدید تحریم تسلیحاتی ایران درپاییز پیش رو باشد
-صرف نظر ازتحلیلهای بالا انچه مسلم بنظر میرسد اینکه فرضیه دست داشتن اسرائیل درحادثه نطنز همچنان درمحافل کارشناسی محل توجه جدی است ودرعین حال ودرصورت اعلام رسمی این مساله وتایید این فرضیه انچه مسلم تراست توجه به این رویکرد اعلامی ایرانی است که "دوران بزن دررویی مدتهاست تمام شده است."

کلید واژه ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها