وزیر اطلاعات ایران این بار در لیست تحریم های آمریکا!

وزیر اطلاعات ایران این بار در لیست تحریم های آمریکا!
چهارشنبه 28 آبان 1399 - 21:00

خبر: درحالی که تا پایان ترامپیسم در آمریکا کمتر از دو ماه زمان باقی است امروز وزارت خزانه داری آمریکا لیستی از افراد و نهادهای مشمول تحریم جدید این کشور را منتشر کرد.

تحلیل:

در میان 9 فرد و 49 نهاد موسسه جدید نام وزیر اطلاعات ایران بچشم می خورد. این در حالی است که حداکثر توان این تحریم‌ها ممانعت از ورود تحریم شدگان به آمریکا و توقیف دارایی‌ها و حساب های احتمالی آنها در این کشور است. در بی ثمر بودن این تحریم‌ها همین بس که این اطمینان قطعی است که حداقل وزیر اطلاعات ایران نه علاقه ای بحضور در آمریکا دارد و نه بهرمند از حساب یا دارایی است که در این کشور توقیف شود.
- در حالی که لیست تحریم های آمریکا درخصوص مسئولین و نهادهای ایرانی به سقف رسیده است سوال اساسی این است که دلیل توسعه این لیست بی جان، تکراری و مضحک چیست؟در پاسخ به این سوال و در شرایطی که ترامپ بازنده انتخابات، تقریبا در خصوص تحریم دیگر دشمنان خارجیش شمشیرش را غلاف کرده است می‌توان چنین تصور کرد که رییس جمهور ناکام آمریکا همچنان با اصرار بر تحریم ایرانی ها می خواهد این پیام را به وابستگان منطقه ای خود بدهد که تا آخرین لحظه از حمایت آنان از پای ننشسته است شاید با این روش ازحمایت‌های مالی انان در دوره بعد انتخابات در 2024 اطمینان حاصل کند. این درحالی است که وابستگان منطقه ای ترامپ همواره نشان داده اند که هم به نرخ روز نان میخورند و هم در مقابل آن قدرتی خاضع تر هستند که از دیگر رقبا قدرتمند تر باشد.
- همزمانی تحریم امروز مقامات و نهادهای ایرانی با دیدار امروز مقامات اسرائیلی، آمریکایی و بحرینی در راستای تقویت روابط میان خائنین عرب و اسرائیل تحت نظارت و راهبری آمریکا در بحرین خود گویای این نگاه آینده نگرانه ترامپی به این مساله است هرچند ترامپ در 4 سال گذشته همواره به رییس جمهوری سراپا اشتباه در پیش بینی و محاسبه معروف بوده است.
- ایران علی رغم تحریم‌های فلج کننده ترامپ ماند و ترامپ رفتنی شد اما اینکه آیا با آمدن بایدن، سنت های ناپسند ترامپ باقی بمانند را باید بانتظار نشست؟ آنچه مسلم است اینکه مواضع ایران با تحریم و فشار یا بدون آن همچنان ثابت است و ثابت خواهد ماند.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها