وزارت کشور و مجالس مصر در محاصره تظاهرکنندگان قرارگرفت

سه شنبه 19 بهمن 1389 - 12:49

خيل عظيم تظاهر کنندگان مصر، وزارت کشور و ساختمان هاي مجلس مردم و مجلس شورا را به محاصره خود در آوردند.شبکه خبري العالم در خبري فوري اعلام کرد که تظاهرکنندگان با تجمع در برابر پارلمان و مجلس شورا خواستار کناره گيري حسني مبارک شده اند.همچنين تظاهر کنندگان علاوه بر مجالس مصر ساختمان وزارت کشور را به محاصره خود در آورده اند.

خيل عظيم تظاهر کنندگان مصر، وزارت کشور و ساختمان هاي مجلس مردم و مجلس شورا را به محاصره خود در آوردند.شبکه خبري العالم در خبري فوري اعلام کرد که تظاهرکنندگان با تجمع در برابر پارلمان و مجلس شورا خواستار کناره گيري حسني مبارک شده اند.همچنين تظاهر کنندگان علاوه بر مجالس مصر ساختمان وزارت کشور را به محاصره خود در آورده اند.اين اولين بار در طول پانرده روز از انقلاب مصر است که تظاهرکنندگان به سمت مراکز حساس دولتي رفته و آنجا را محاصره کرده اند. به نظر مي رسد انقلابيون مصري چاره انديشي جديدي را در دستور کار خود دارند تا از اين طريق موفق به ساقط کردن نظام مبارک شوند.تظاهر کنندگان ميدان التحرير نيز براي ساماندهي به تظاهرات کميته ويژه تشکيل دادند.بنابر اين گزارش قرار است در اين هفته سه تظاهرات گسترده و ميليوني برگزار شود که اولين آن روز يکشنبه گذشته ، دومين روز آن امروز است.همچنين روز جمعه آينده نيز قرار است سومين تظاهرات ميليوني عليه نظام مبارک برگزار شود.

پربیننده ترین خبرها