چرا مذاکرات یمن به هیچ نتیجه ای نمیرسد؟

چرا مذاکرات یمن به هیچ نتیجه ای نمیرسد؟
يکشنبه 30 خرداد 1400 - 19:22

العالم-یمن

خبر:

فرمانده سنتکام انصارالله یمن را مسئول به نتیجه نرسیدن مذاکرات معرفی کرده است وگفته منابع موثقی داریم که انصارالله درمذاکرات وقت کشی میکند

تحلیل:

-کلام فرمانده سنتکام ازیک جهت درست است وان اینکه دولت نجات ملی یمن درحالی که دست برتررا درجبهه های نبرد دارد هیچ دلیلی نمیبیند که مبتنی برخواست ومنافع امریکا وسعودی شرایطی را بپذیرد که به ان اعتقادی ندارد.طبعا نه انصار الله بلکه هرکس دیگری که بجای سیاست گزاران یمنی باشد نیز به پذیرش شروطی که منفعت مردم یمن را پس از7سال تحمیل جمگ وبحران تامین نکند پذیرا نمیشد

-واقعیت مذاکراتی که به ان اشاره میشود تنها دراین نکته خلاصه میشود که این مذاکرات باهدف تامین منافع امریکا وخروج غزتمندانه سعودی ازجنک با یمن صورت میپذیرد وهدفی جز این ندارد.امریکا دراین ماجرا دنبال ان است که هرگونه تهدید اسرائیل ازیمن وباب المندب را مرتفع کند

-واقعیت دیگر دراین میان ان است که هریک ازدوطرف درگیر درماجرا نگاههای متفاوتی به چند مساله اساسی موجود دربحران یمن دارند.درچهارگانه لغو محاصره یمن،اتش بس،،گفتگوهای ملی وبلاخره نحوه تشکیل دولت اینده، سعودی اصراردارد اول اتش بس برقرارشود وسپس بقیه موضوعات مشمول حل وفصل واقع شود اما دولت نجات ملی برتقدم لغو محاصره برهرچیز دیگری مصر است.بدیهی است تا لغو کامل محاصره صورت نپذیرد هرگونه توافقی بمعنای خالی شدن دستان یمنیها ازابزارفشار برحکومت متجاوز سعودی است

-اخیرا هیاتی ازعمان به صنعا رفت ،با مسئولین یمنی گفتگو کرد والبته به جبهه های جنگ هم سرکشی کرد اما هیچ طرحی برای مذاکره با خود نداشت.همچنین گریفیث نماینده سازمان ملل دراخرین روزهای ماموریتش بدون هیچ طرح جدیدی به ایران امد.اینها یعنی انکه تبلیغ بر تمنای مذاکره از انصارالله تنها وتنها با هدف تحمیل ابعادی جدید ازجنگ روانی بر انصارالله تعقیب میشود

-گفته میشود دراخرین راهکار، امریکا وسعودی تصمیم دارند با تشکیل چند گروه جدید شرایطی راپدید اورند که مانند سوریه چنانچه امردایر برمذاکره میان دولت نجات ملی وطرف مقابل شد گروههای متعددی ازمعارضه پشت میز مذاکره ودرمقابل نمایندگان دولت نجات ملی به چانه زنی بپردازند

-برخلاف پنداربرخی مبنی براینکه مساله یمن متوقف به مذاکرات هسته ای ایران معرفی میشد نه تنها واقعیت میدان خلاف این را ثابت کرد بلکه درعمل روشن شد تلاش سعودی برای گروگان گرفتن مساله یمن درمذاکرات سه دوره ای باایران نیز راه بجایی نبرده است

-بنظر میرسد با فتح مارب که بنظر زمان تحقق ان بسیار نزدیک است هم سعودی وهم امریکا با چالشی بسیار شدید ترروبرو خواهند شد. شاید بهمین دلیل است که این روزها ازحضور بازیگری جدید درعرصه مذاکرات یمنی سخن بمیان میاید .این بازیگر کسی نیست جز "قطر"کشوری که بیش ازسه سال متحمل شدیدترین فشارها ازسوی سعودی ویارانش بود والبته چند ماهی است به تلطیف روابط با ایشان رضایت داده است

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها