زلال قرآن (22)؛

چرا خداوند در ابتدای سوره والعصر به زمان قسم یاد کرده است؟

چرا خداوند در ابتدای سوره والعصر به زمان قسم یاد کرده است؟
سه شنبه 16 آذر 1400 - 12:16

عمر آدمی فرصتی طلایی است تا انسان راه کمال خویش را بپوید و به سعادت دنیا و آخرت برسد.

العالم - زلال قرآن

ازآنجا که عمر آدمی بزرگ ترین نعمت و گرانبها ترین سرمایه و مغتنم ترین فرصتی است که خداوند رحمان به فضل و عنایت خاص الخاص خود به او عنایت فرموده است، تا انسان با اغتنام این فرصت طلائی بتواند راه کمالات لایق خویش را بپوید و به سعادت حقیقی دنیا وآخرت برسد، لذا به نظرمی رسد که حضرت حق تعالی درابتدای این سوره مبارکه، به زمان قسم یاد کرده تا هشداری باشد برای بندگان که عمر خود را به سرگرم شدن به مواهب و زرق و برق های دنیای مادی به بطالت ولهو ولعِب نگذرانند، وبدانند که موظفند ظرف عمر خود را ازعمل صالح پرکنند، ومتوجه باشند که اگرچنین نکنند مشمول خسران عظیم مذکوردراین سوره مبارکه خواهند شد.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها