خبرنگاران العالم: همه ما شيرين أبو عاقله ایم+ ویدیو

خبرنگاران العالم: همه ما شيرين أبو عاقله ایم+ ویدیو
شنبه 24 ارديبهشت 1401 - 09:19

شهادت شیرین ابو عاقله این حقیقت را نشان داد که قضیه فلسطین هیچ حد و مرزی نمی شناسد آن گونه که دیدیم مسلمانان، این شهید زن مسیحی را روی دست های خود تشییع کردند.

العالم _ فلسطین

شیرین ابو عاقله خبرنگار مسیحی فلسطینی شبکه الجزیره با گلوله نیروهای اشغالگران صهیونیست به شهادت رسید، آنگاه که آنان به محله الجابریات در اردوگاه جنین هجوم بردند.

با این حال شیرین ابو عاقله نخستین قربانی قضیه فلسطین نیست همان گونه که آخرین آن هم نخواهد بود.

شهادت شیرین به خوبی این حقیقت را نشان داد که قضیه فلسطین حد و مرز دینی یا طایفه ای نمی شناسد بلکه در آزادی انسان ریشه دارد و آنگاه که هدف، آزادی و آزاد سازی وطن باشد، می بینیم که مسلمانان، شهید زن مسیحی را روی دست های خود تشییع می کنند.

ابوعاقلهاین در حالی است که بیش از هفتاد سال است که رژیم صهیونیستی صدای فلسطین را از هر حنجره ای که بیرون آید، هدف قرار می دهد و صدای شیرین آخرین صدا نخواهد بود.

با این حال کشورهای غربی که از هر نظر از این رژیم حمایت می کنند، همچنان بشریت را به قتلگاه صهیونیست ها می فرستند.

ابراز همدردی و همبستگی اصحاب رسانه از جمله روزنامه نگاران و خبرنگاران در سراسر جهان پس از به شهادت رسیدن شیرین ابو عاقله نشان داد که دل های آنان با قضیه فلسطین است و شهادت بانوی قدس جز فریادی خونین برای ابراز همبستگی با فلسطینیان نیست.

شکی نیست که همه روزنامه نگاران و خبرنگارانی که دل های آنان برای فلسطین می تپد، امروزه در شرایط حساسی به سر می برند و این در حالی است که وظیفه رسانه ها پس از شهادت شیرین ابو عاقله در رسوا ساختن خوی وحشیگری و غیر انسانی اشغالگران صهیونیست وظیفه ای بسیار مهم است.

روزنامه اسرائیلی معاریو نوشت که فلسطینیان تمام نمی شوند و حالا ما خبرنگاران شبکه خبری العالم می گوییم که فلسطینیان و مقاومت تمام نمی شوند، همان گونه که رسانه هایی که از فلسطین دفاع می کنند، تمام نمی شوند و این در حالی است که نامه اعمال رژیم صهیونیستی در زمینه سرکوب رسانه ها و خبرنگاران با به شهادت رساندن شیرین ابو عاقله، بیش از پیش سیاه شده است.

خبرنگاران العالم با ارایه این ویدیو که در حمایت از شیرین ابوعاقله، روزنامه نگاران و خبرنگارانی که مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند، مجاهدت های آنها را گرامیداشته و بر ادامه همراهی با مردم فلسطین تاکید کردند.

خدا نگهدار شهید فلسطین! خدا نگهدار شهید قدس! خدا نگهدار شیرین! ...

پربیننده ترین خبرها