زلال قرآن (763)؛

انسان چه وظیفه ای در مقابل قوانین الهی دارد؟

انسان چه وظیفه ای در مقابل قوانین الهی دارد؟
شنبه 24 ارديبهشت 1401 - 15:35

انسان موظف است مشی زندگی خود را بر قوانین الهی واحکام شرع مقدس تطبیق دهد.

العالم ـ زلال قرآن
از آنجا که خداوند رحمان مسیر کمال و سعادت انسان را از بستر دنیا و با استفاده از مواهب آن مقرر فرموده است، به همین جهت لزوماً حرکت کمالی انسان باید در راستای حرکت کمالی کل عالم و هماهنگ با آن صورت پذیرد تا به نتیجه مطلوب برسد.
پس وظیفه هرانسانی است که مشی زندگی خویش را برسنت ها و قوانین الهی و احکام شرع مقدس تطبیق دهد تا همه اجزاء عالم با تمام وجود و امکانات خویش درخدمت او درآمده و او را در رسیدن به مقصد نهائی خلقتش یاری و امر کمال او را تسهیل نمایند، که اگر او چنین کند بنا بر سنت لایتغیر الهی ابواب رحمت خداوند ارحمالراحمین به روی او گشوده می شود، و اگر از آن تخطی نماید و از صراط مستقیم الهی منحرف گردد، در حقیقت خود را در معارضه با نظام اسباب و مسببات حاکم بر نظام عالم قرارداده و با آن درگیرمی کند، که به طور طبیعی و لزوماً باید منتظر شرور و بلاها و سختی های حاصل از این معارضه و منازعه ها باشد، زیرا تعارض بین رویه او وجریان طبیعی نظام عالم او را گرفتار شرایط بسیار سخت و عذاب آور خواهد کرد که نتیجه آن حبط اعمال و لهیب سوزان آتش جهنم برای اوست.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها