زلال قرآن (766)؛

چرا انسان موظف است اعمال خود را برسُنت های الهی (قوانین تکوینی) و احکام شرع مقدس (قوانین تشریعی) منطبق نماید؟

چرا انسان موظف است اعمال خود را برسُنت های الهی (قوانین تکوینی) و احکام شرع مقدس (قوانین تشریعی) منطبق نماید؟
يکشنبه 25 ارديبهشت 1401 - 19:00

نظام یکپارچه عالم که بدقیق ترین شکل نظم یافته وبا سُنت های الهی اداره می گردد، دریک حرکت بسیارحکیمانه ومنظم وخدشه ناپذیربسوی هدف نهائی خود که همان پیشگاه با عظمت الهی است پیش می رود.

العالم - زلال قرآن

انسان مختار سعادت خواه هم به عنوان جزیی از کل عالم هستی برای رسیدن به اهداف خلقت خویش موظف است با بهره‌گیری از علوم و معارف حقه الهیه بکوشد جایگاه حقیقی خود در نظام عالم را به خوبی بشناسد و نسبت خود را از یک طرف با خداوند سبحان (که نسبت او، نسبت عبودیت و بندگی است)، و از طرف دیگر با سایر مخلوقات (که شرافت ذاتی نسبت به آنها دارد) به درستی تشخیص دهد.

و به چگونگی تنظیم روابط با آنها بر اساس موازین شرع مقدس و سنت‌های الهی حاکم برجهان وانسان وقوانین تکوینی وتشریعی مقررشده ازجانب خدا معرفت کافی پیدا کند، وبکوشد به قلب خویش بباوراندکه وصول به خیر و سعادت دنیا و آخرت فقط با حرکت در صراط مستقیم الهی امکان پذیرمی شود، و استقراردرآن راه مستلزم انطباق برنامه زندگی در تمام شئون آن (نیّات واعمال) با سنت های الهی واحکام شرع مقدس است.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها