زلال قرآن (1008)؛

مبارزه واقعی با نفس امّاره و قوای آن چگونه امکان پذیر می شود؟

مبارزه واقعی با نفس امّاره و قوای آن چگونه امکان پذیر می شود؟
شنبه 11 تير 1401 - 12:43

العالم - زلال قرآن

صراط کمال آدمی همان صراط فطرت و صراط مستقیم الهی است، و شرط قطعی وصول به رستگاری وسعادت حقیقی او، این است که از حرکت در صراط مستقیم الهی تخطی نکند و از آن منحرف نگردد، و از طرف دیگر، عقل انسان در پرتو انوار هدایت های الهی بهترین راهنمای انسان برای حرکت صحیح در صراط مستقیم الهی است، و نفس امّاره مهار نشده با کشش های بسیار قدرتمند خود عامل اصلی جذب آدمی به سوی مواهب و زخارف مادی دنیائی و انحراف او از صراط مستقیم است.

و غرض از مبارزه با نفس امّاره و قوای آن (قوای شهویه و غضبیه) این است که انسان با اراده قوی و محکم بکوشد سرکشی ها و لجام گسیختگی های نفسانی خویش را بوسیله عقل هدایتگر مهار نماید.

چرا که اگر این قوا در کنترل عقل درآمده و با پذیرش هدایت های خداوند، درصراط مستقیم فطرت الهی انسان قرارگیرند، به طور طبیعی فرصت لازم جهت حرکت در راه کمال برای او فراهم خواهد شد که تحقق تدریجی آن، راه وصول به فلاح و رستگاری را پیش پای او هموار خواهد نمود.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها