العالم گزارش می دهد؛

افزایش خوش بینی ها برای حل بحران در عراق

افزایش خوش بینی ها برای حل بحران در عراق
چهارشنبه 12 مرداد 1401 - 15:10

کارشناسان امور عراق معتقدند نشانه ها حاکی از این است که اوضاع در این کشور از طریق گفتگو بین نیروهای سیاسی رو به آرامش می رود. 

جهان _ عراق

تحلیلگران سیاسی معتقدند بیرون رفتن تحصن کنندگان از ساختمان پارلمان عراق و تجمع اطراف ورودی های آن نشانه ای مثبت برای حل بحران سیاسی در این کشور است.

آنان می گویند انتخابات پارلمانی در عراق دو نقشه راه بین گروه های شیعی در پی داشت، یکی نقشه راه جریان صدری و دوم نقشه راه چارچوب هماهنگی و تظاهرات اخیر در این کشور چه داخل پارلمان و چه پشت دیوارهای امنیتی منطقه سبز بغداد، نشان دهنده دیدگاه طیف های مختلف مردم عراق است.

تحلیلگران ابراز خوشبینی می کنند که خروج تحصن کنندگان از پارلمان عراق در پاسخ به درخواست مقتدی صدر و اقدام چارچوب هماهنگی در پذیرش درخواست های مطرح شده برای گفتگو از جمله درخواست مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور، زمینه را برای جمع شدن دور میز مذاکره به منظور یافتن مشترکات بین چارچوب هماهنگی و جریان صدری و خروج کشور از بن بست سیاسی از طریق تشکیل دولتی که مورد رضایت طرفین باشد، فراهم می کند.

آنان تاکید می کنند که هیچ گزینه ای جز توافق بر یک نقشه راه، در برابر نیروهای سیاسی عراق نیست و با توجه به اینکه چارچوب هماهنگی هر نوع پیشنهادی را برای گفتگو و یافتن راه حل پذیرفته است، هم اکنون توپ در زمین جریان صدری است تا پیشنهاد مذاکره را به منظور خروج عراق از بحران سیاسی بپذیرد.

به گفته تحلیلگران، هم اکنون صدای گفتگو و اعتدال در عراق بالاتر از صدای تشدید تنش است زیرا نیروهای سیاسی تلاش هایی واقعی انجام می دهند تا از طریق گفتگو و آرامش مشکلات برطرف شود. این در حالی است که بین گروه های شیعی در عراق توازن قوا وجود دارد و در نتیجه باید به گفتگو روی آورند.

کارشناسان اقدام طرفداران جریان صدری در ترک پارلمان عراق و ادامه تحصن در اطراف ورودی های آن را نشانه ای مثبت برای دست یابی به راه حل هایی برای پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور از طریق گفتگو می دانند.

تحلیلگران سیاسی تظاهرات مردم عراق را در منطقه سبز بغداد و پشت دیوارهای آن، نمایشی سیاسی می دانند و تاکید می کنند که این اقدام برخلاف گفته برخی ناظران، درگیری بین نیروهای سیاسی عراقی نیست.

آنان معتقدند درخواست چارچوب هماهنگی از طرفدارانش برای حضور در خیابان ها، به منظور ایجاد توازن بین مردم عراق بود.

پژوهشگران تاکید می کنند که برخی طرف های داخلی و نیز برخی کشورها مانند آمریکا و فرانسه مترصدند تا عراق به بن بست سیاسی برسد تا برای رسیدن به منافع خود در عراق، از آب گل آلود ماهی بگیرند.

در همین حال اعضای ائتلاف فتح تاکید می کنند که بین چارچوب هماهنگی و جریان صدری از نظر پایگاه مردمی و سیاسی اشتراکاتی وجود دارد.

آنان تاکید می کنند که اتفاقات در عراق پرشتاب است و باید اوضاع را از طریق گفتگو آرام کرد و رهبران چارچوب هماهنگی در این راه قدم بر می دارند.

در این میان هادی العامری رئیس ائتلاف فتح همه تلاش خود را از طریق بیانیه ها و سخنرانی های پی در پی به کار گرفته است تا اوضاع را بین جریان صدری و چارچوب هماهنگی آرام کند.

رهبران ائتلاف فتح براساس اشتراکاتی که بین چارچوب هماهنگی و جریان صدری از نظر پایگاه مردمی و قدرت سیاسی وجود دارد، تلاش می کنند با تمسک به روح ملی و برادری مشکلات را برطرف کنند و به نتیجه ای برسند که مورد رضایت همگان باشد و کشور از بن بست سیاسی خارج شود.

اعضای ائتلاف فتح تاکید می کنند که چارچوب هماهنگی به گفتگو باور دارد زیرا موانع را در صحنه سیاسی عراق از سر راه بر می دارد هرچند سنگ بنای همه تلاش ها باید قانون اساسی باشد.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها