آرامش شکننده عراق به کدام سمت درحرکت است؟

آرامش شکننده عراق به کدام سمت درحرکت است؟
چهارشنبه 9 شهريور 1401 - 21:38

خبر: امروزشخصیت فعال درفضای مجازی نزدیک به صدر که ازاو بعنوان وزیر صدری یاد میشود طی بیانیه ای بدورازادب سیاسی ورسانه ای درفضای مجازی هشدار داد اگر چارچوب هماهنگی اعلام عزای عمومی برای شهدای درگیریهای اخیر نکند ازاین پس صدر وجریان صدری دشمن درجه اول انها خواهند بود.

تحلیل:

درحالی که هم صدر و هم وزیر صدری مقرر داشته بودند درفضای مجازی فعالیتهای خود را تعطیل کنند اما این تعهد دوام نیاورد و از دیروز مجدد از سرگرفته شد. دیروز و پس از اولتیماتوم صدر به هوادارانش در مصاحبه مطبوعاتی ،همه هواداران صدر محل اعتصاب و تظاهرات را ترک کردند و به منازل خود بازگشتند. سران جریانهای سیاسی و مسئولان عراقی نیز اقدام صدر را ستایش کردند و وعده آینده ای آرام و قانونمدار را برای عراق نوید دادند.

درحالی که همگان در خصوص آینده سیاسی عراق و نحوه بازگرداندن امور سیاسی به مجاری اصلی خود سخن می گفتند، فعالیت مجدد صدر و وزیر صدری در فضای مجازی از سرگرفته شد و امروز و با بیانیه تند وزیر صدری وارد فضای جدیدی شد، فضایی که استمرار آن حکایت از این دارد که به فرض پایان یافتن بحران امنیتی متاثر از مواضع جدید صدر، بحران سیاسی همچنان پر قوت دامنگیر عراق است.

در واکنش به بیانیه صدر، مجلس عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرد و چارچوب هماهنگی نیز از برگزاری مجلس عزا برای درگذشتگان حوادث اخیر در پنجشنبه فردا خبر داد. این اقدامات با هدف تلطیف فضا، احترام به خواسته صدر و البته پرهیز از بروز هرگونه تنش درعراق صورت داده شد. درهمین حال هادی العامری رهبر جریان فتح از همه سران جریانهای سیاسی عراق خواست به احترام ایام اربعین سکوت سیاسی و رسانه ای درپیش بگیرند. عامری در واقع با این هدف آسیب پذیری و شکنندگی اوضاع در عراق را گوشزد و بر ضرورت حفاظت از آن تاکید کرده است. در همین فضا دادگاه فدرال عراق که دیروز تصمیم خود را برای اعلام نظر در خصوص شکایت صدری ها مبنی برعدم رعایت زمانبدی در انتخاب رییس جمهور تا زمان رفع حالت منع آمد و شد به تاخیر انداخته بود، امروز اعلام کرد فردا رای خود را اعلام خواهد کرد. به نظر می رسد اعلام رای دادگاه در روز پنج شنبه پایانی باشد بر همه حرف و حدیث ها درمورد آنچه طی یک ماه اخیر به شکلی ویژه در عراق جریان داشت. بدیهی است پس از اعلام رای دادگاه انتظار آن است که همه امور در مجرای قانون موجود و مورد تایید پیگیری شود. اینکه پس از لبیک به درخواست صدر مبنی بر اعلام عزای عمومی برای درگذشتگان حوادث اخیر و بعد از پایان بحران امنیتی یک ماهه حاکم بر عراق ،فردا و پس از اعلام رای دادگاه قفل فضای سیاسی هم شکسته شود و آرامش شکننده عراق قوام و ثباتی مجدد بگیرد یا خیر را به انتظار باید نشست. اما آنچه مسلم است این است که پاسداشت آرامش و ثبات در عراق رهین دور اندیشی، گفتگو و توافق در عین پرهیز از وسوسه های کسانی است که عراقی آرام را نمی خواهند.

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها