زلال قرآن (1373)؛

دعا به اسماء الله چه تاثیری بر وجود انسان می گذارد؟

دعا به اسماء الله چه تاثیری بر وجود انسان می گذارد؟
سه شنبه 22 شهريور 1401 - 14:14

العالم_زلال قرآن

از آنجا که توجه و تامل و تدبر در حقیقت اسماءالله، موجب معرفت الله می شود، اگر دعا کننده به حقیقت اسمی که با آن خدا را می خواند توجه و دقت نماید، تدریجاً در مقابل آن خاضع و خاشع می شود و وجود خویش را برای پذیرش حقیقت اسماءالله و تمامی حقایق منبعث از آنها آماده می نماید و با تسلیم شدن در برابر مشیت و تقدیر خداوند همه امور و خواسته های خویش را از پیشگاه با عظمت الهی استدعا می نماید.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها