بازداشت مجدد «جمعه التایه» از رهبران جنبش جهاد اسلامی

بازداشت مجدد «جمعه التایه» از رهبران جنبش جهاد اسلامی
يکشنبه 27 شهريور 1401 - 10:40

نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی «جمعه تایه» یکی از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامی، را پس از سه ماه آزادی مجدداً دستگیر کردند.

العالم - فلسطین اشغالی

نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی جمعه التایه اسیر آزادشده و از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامی، را مجدداً دستگیر کردند.

اشغالگران پس از یورش به خانه جمعه التایه و تفتیش منزل وی، تلفن اعضای خانواده اش را نیز مصادره کردند.

پربیننده ترین خبرها