توطئه دشمن برای سوء استفاده از موضوع مهسا امنیتی

توطئه دشمن برای سوء استفاده از موضوع مهسا امنیتی
يکشنبه 3 مهر 1401 - 18:12

ارتش های الکترونیک شبکه های اجتماعی به طور گسترده به مساله مهسا امینی پرداخته و فوت این دختر به تیتر اول رسانه های غربی و مزدورانشان تبدیل شده است.

العالم – ایران

نزیه منصور، پژوهشگر لبنانی و نمانیده سابق مجلس این کشور در یادداشتی نوشت: رسانه های مزبور این مساله را به بارزترین موضوع در سطوح بین المللی و حقوق بشر تبدیل کرده و برای سرپوش گذاشتن به توطئه عادی سازی با دشمن صهیونیستی، افکار عمومی را با شعار حقوق بشر و آزادی های اجتماعی علیه جمهوری اسلامی ایران تحریک کرده اند.

اما مهم آن است که رسانه های مزبور وابسته به رژیم هایی مانند عربستان هستند که ید طولایی در تروریسم، کشتار، تخریب، دستگیری، محاکمه های ساختگی، اعدام نوجوانان و حمله به یتیم خانه های دختران توسط پلیس دارند که تعدادشان بی‌شمار است.

در این میان آمریکا نیز به عنوان کشوری که شعار آزادی و حقوق بشر سر می دهد همان کشوری است که اف بی آی در آن هر دقیقه علیه بومیان بیگناه و افراد سیاه پوست جنایت مرتکب می شود که تعداد آن در مخیله انسان نمی گنجد.

لذا شورشی که اکنون ایران شاهد آن است به خاطر شکست آمریکا در جنگ با تهران در سطوح نظامی، سیاسی و اقتصادی است که باعث شده آمریکا به خاطر استیصال تلاش کند تا از موضوع مهسا امنیتی به عنوان ابزاری برای ایجاد فتنه مذهبی، دینی و قومی سوء استفاده کند.

44 سال شکست برای تضعیف یا سرنگونی نظام اسلامی ایران ثابت کرد دشمن ناتوان تر از آن است که بتواند این نظام عظیم اسلامی را به لرزه درآورد، لذا رویدادهای اخیر فقط باعث تقویت توان بازدارندگی ایران و وحدت ملی در این کشور می شود.

پربیننده ترین خبرها