زلال قرآن (2001)؛

راه های رهائی غفلت از خدا 

راه های رهائی غفلت از خدا 
دوشنبه 10 بهمن 1401 - 08:43

برای رهائی از غفلت از خدا باید ریشه پیدایش آن در وجود خویش را پیداکرد تا بتوان به طور ریشه ای به مبارزه با آن پرداخت.

العالم ـ زلال قرآن
قبلاً گفته شد که «حُبّ ذات»که جزء لاینفک وجود آدمی و لازمه بقا و استمرار حیات دنیائی اوست، عامل اصلی و اساسی توجه انسان به دنیا و مواهب مادی آن است، و همین پدیده ذاتی است که موجب پیدایش «حُبّ دنیا» و بدنبال آن تعلق خاطر، وابستگی و دلبستگی به مادیات و گرفتار شدن در دام غفلت (از خدا و قیامت و معنویات و سعادت حقیقی) می گردد.
و کسی که طالب رهائی قطعی از پدیده خسارت بار غفلت از خدا است، موظف است به مبارزه جدی با رذائل اخلاقی حاصل از حُبّ ذات، مثل: خود محوری، خود خواهی، منیت، خودبینی و حُب ّدنیا (حب مال و جاه مقام و شهرت و...) و فروعات هر یک از آنها بپردازد.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها