زلال قرآن (2025):

چرا رعایت کامل صفا و سادگی در انتخاب پوشش ظاهری برای نمازگزار ضروری است؟

چرا رعایت کامل صفا و سادگی در انتخاب پوشش ظاهری برای نمازگزار ضروری است؟
جمعه 14 بهمن 1401 - 13:55

العالم - زلال قرآن

انسان باید دقت داشته باشد که در انتخاب پوشش ظاهری و ستر عورات باطنی در دام شیاطین (جنی و انسی) و نفس امّاره نیفتد و این لباس ها را که باید او را ازشرّشیطان محافظت کنند به شکل دیگری دام شیطان واقع نشوند و موجب پیدایش تفاخر و تکبر و عُجب و ریا که از بزرگترین رذائل اخلاقی و امراض باطنی و ضد اخلاص قلبی هستند نگردد، و با تظاهر به شیک پوشی و یا داشتن تقوا و طاعت و کمال معرفت، دچار فخرفروشی نگردد، او باید به قلب خویش بباوراند که لباس های فخر و ریا نه تنها به عبادت وعبودیت و بندگی او کمک نمی کنند، بلکه باطل کننده عبادات و زائل کننده آثار معنوی آنها هستند.

پس او موظف است فرمان حضرت حق سبحانه و تعالی مذکور در آیات 3 تا 5 سوره مبارکه مدثر:
« وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ»
ترجمه: (و خدایت را به بزرگی و کبریایی یاد کن. و لباس (جان و تن) خود را از هر عیب و آلایش پاک و پاکیزه دار. و از ناپاکی (ظاهر و باطن) به کلی دوری گزین).

را بگوش جان بشنود و بکوشد دائماً این حکم الهی را پیش چشم دل خویش مجسم کند و با رعایت دقیق آن، خود را از شرّ شیاطین ونفس امّاره در امان دارد و برای رهائی از آنها به خدا پناه ببرد، او باید به این باور قلبی برسد که با جمع شرایط سّتر عورات ظاهر و باطن و پوشیدن لباس پاک و پاکیزه و لباس تقوا(لباس صِدق و صفا و تطهیر نفس از پلیدی ها و صفات رذیله و ذمائم اخلاقی) که بواسطه آنها انسان لیاقت حضور در محضر خداوند سبحان را پیدا خواهد کرد و با اقامه نماز است که توفیق پیدا خواهد نمود که راه سیر الی الله و وصول به باب الله و قرب الی الله را پیش پای خویش هموار سازد و در بستر کمال حقیقی حرکت کند و به سعادت موعود دنیا و آخرت برسد.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها