زلال قرآن (2278):

منظور از کمال انسان چیست؟

منظور از کمال انسان چیست؟
جمعه 12 خرداد 1402 - 18:48

العالم - زلال قرآن

کمال انسان از طریق رشد متعادل و متوازن همه استعدادهای ذاتی او محقق می گردد.

کمال حقیقی انسان ضامن سعادت دنیا و آخرت اوست :

باور قطعی و یقینی این حقیقت که روح انسان که به گواه آیه 29 سوره مبارکه حجر نفخه الهی است و از خداوند تبارک و تعالی منشاء گرفته و به شهادت آیه 31 سوره مبارکه بقره، دارای کامل ترین استعدادهای ذاتی است که به استناد آیه 1 سوره مبارکه دهر، در ابتدای خلقت آدمی کمال قابل توجهی را احراز نکرده اند، و به صراحت آیات 4 و 5 سوره مبارکه تین، پس از خلقت در احسن تقویم، در سیر نزولی به اسفل سافلین تنزل پیدا کرده و در ابتدای صراط کمال قرار گرفته است و بر اساس «منه نخرج و الیه نُعید» در سیر صعودی و عروج کمالی خود الزاماً باید به اصل خویش یعنی پیشگاه باعظمت الهی رجعت نماید، و کمال حقیقی اش با رشد متعادل و متوازن و همه جانبه استعداد های ذاتی او تا وصول به کمال مطلق و مقام اعلی قرب الهی محقق می گردد.

و به گواه آیات 88 و 89 سوره مبارکه واقعه:
«فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ»
ترجمه: (پس (بدانید آن که بمیرد) اگر از مقربان درگاه خداست. آنجا در آسایش و نعمت و بهشت ابدی است).
به سعادت حقیقی دنیا و آخرت نائل خواهد شد ان شاءَالله.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها